Gudrödr Haraldsson (Godfried Haraldszoon)

Type: website

Taal: Nederlands

Link: Gjallar - Noormannen in de Lage Landen